1

MKB | Assurantiekantoor Ridderbos

Ridderbos MKB...
Ons bedrijf Ridderbos MKB heeft in de loop van de jaren een behoorlijke positie opgebouwd in de regionale markt. Op dit moment laten ongeveer 120 bedrijven hun bedrijfsmatige verzekeringen door ons onderhouden.

Wij weten door passend advies over de steeds veranderende wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen de ergernis hierover te verzachten.
Bij schadeverzekeringen zien we een verschuiving naar preventie. We proberen zoveel mogelijk deze verzekeringen in een pakket-vorm voor u te regelen, geen overlappingen en financieel voordeel.
We blijven op de hoogte van de ontwikkelingen i.v.m. spaarloonregelingen, pemiespaarregelingen en eventueel gekoppelde lijfrentepremies en pensioenen, voorzover mogelijk :). Bent u onze klant, dan profiteert u hiervan.
Groei = minder service? Niet als het ons betreft. We hopen binnenkort zelfs een speciale MKB-adviseur aan te stellen.
Voor veel matschappijen hebben wij een zog. voorlopige dekkingsbevoegdheid, wat inhoudt dat een aangemeld risico in bijna alle gevallen direct verzekerd is.
Maatwerk: voor een individueel, collectief of semi-collectieve pensioenregeling bent u bij ons aan het goede adres.

Werkgevers
Goed personeel wordt schaarser, steeds moeilijker te krijgen ……. en te behouden. Een goed en effectief personeelsbeleid wordt daardoor steeds belangrijker.

Naast de primaire beloning bestaat de totale beloning van medewerkers meer uit secundaire

Arbeidsvoorwaarden.
Goed personeelsbeleid is enerzijds een aantrekkelijk pakket te beiden, anderzijds ruimte te geven om keuzes te maken. Zonder kostenstijging en/of verzwaring van de administratieve last voor u als werkgever.

Adequate communicatie is een van de kritische succesfactoren voor een succesvolle implementatie van een systeem van arbeidsvoorwaarden.
In de praktijk is gebleken dat niet alleen keuzevrijheid maar ook intensieve communicatie, door bijvoorbeeld Personal Benefits Statements, de waardering van de medewerkers voor het totale arbeidsvoorwaardenpakket verhoogt.

Gelukkig heeft Ridderbos MKB BV antwoorden op deze vraagstukken, wij regelen en coördineren gewoon alles, zoals introductie en implementatie van zogenaamde "cafetaria" arbeidsvoorwaarden middels een individueel (knoppen) keuzemodel. En dat is goed nieuws voor alle MKB Bedrijven.

Arbeidsvoorwaarden voorbeelden:
Pensioen, Pre Pensioen, Wao, Wao excedent, Nabestaandenvoorzieningen, Ziektewet, Ongevallen, Ziektekosten, Ziekenfonds, Bedrijfsspaarregelingen, Zorgmanagement, Aemergo, Autolease, Optieregeling, Kinderopvang, Naschoolse opvang, Privé-verzekeringen (korting op inboedel, opstal en autoverzekeringen) Hypotheek arrangementen, Statements, Arbeidsreglement (gratis voor bestaande klanten)

Uw werknemers verdienen het!
Maak gebruik van het MKB formulier of bel met ons kantoor: 050 - 534 10 19

 

Terug naar boven


Assurantiekantoor Ridderbos

Bij Assurantiekantoor Ridderbos bemiddelen wij al sinds 1988 in verzekeringen 
en hypotheken voor de mensen in Haren en omstreken. Het is natuurlijk fijn
om al je verzekeringen onder één dak te hebben, en daarbij dus ook een vast
aanspreekpunt voor al uw vragen.

Social media